Stiftelse af anpartsselskab

Begrænset hæftelse i et anpartsselskab

Anpartsselskaber er den mest populære virksomhedsform i Danmark (tæt efterfulgt af de nye iværksætterselskaber). En af de store fordele ved et anpartsselskab er, at du har begrænset hæftelse. I modsætning til personligt ejede firmaer hæfter du ikke med hele din formue, men maksimalt med din indskudte kapital.

Lad Vistas Revisor stå for stiftelse af dit anpartsselskab
Før dit nye selskab kan drive virksomhed i Danmark, skal det registreres hos Erhvervsstyrelsen. Denne stiftelse af anpartsselskab kan du trygt overlade til Vistas Revisor. Vi sørger for, at alle krav opfyldes, og at der bl.a. udarbejdes og indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter til Erhvervsstyrelsen.

Til brug for stiftelse af dit nye anpartsselskab skal vi bruge følgende:

  • ID på dig som stifter af selskabet i form af kopi af pas/kørekort
  • Underskrevet stiftelsesdokument
  • Dokumentation for selskabskapitalen