SKATTESAGER

Rådgivning i skatteret og assistance i skattesager

Hvis du får brug for rådgivning inden for skatteret eller gerne vil have assistance i en skattesag, er du altid velkommen til at henvende dig til mig. Det sparer dig for en del udgifter, da jeg allerede har sat mig ind i dine økonomiske forhold, og hurtigt kan komme med en kvalificeret vurdering af din retsstilling.

Hjælp til klage over skatteafgørelse

Ønsker du at klage over en afgørelse fra skattemyndighederne, er jeg altid klar til at vende problemstillingen med dig. Jeg kan bl.a. bidrage med at udarbejde dine argumenter med henvisning til de relevante regler i skatteloven – og du kan dermed nedsætte udgiften.

Tilskud ved skattesager

Der kan søges offentligt tilskud til dækning af skatteyderens udgifter til advokat- og revisorudgifter i forbindelse med skattesager, som indbringes for Landsskatteretten eller domstolene.