Resultat- og likviditetsbudget

Budgetter er et centralt styringsredskab

Et budget er en prognose for den økonomiske udvikling i din virksomhed inden for en given periode. Det er dermed også et godt redskab til at forudse og styre investering og likviditet.
Samtidig er det et krav når man skal søge om finansiering.

Optimering af likviditeten

Vistas Revisor tilbyder analyse og rådgivning med henblik på at optimere likviditeten i din virksomhed. I fællesskab drøfter vi mulighederne og forudsætningerne for budgettet. Herefter sørger Vistas Revisor for opsætning og løbende vedligeholdelse af budgetterne i regneark, så du altid har et klart overblik over udviklingen i din økonomi.