Lønsum

Skal du betale lønsum?

Lønsumsafgift modsvarer moms og er populært sagt den afgift, der bliver pålagt overskuddet fra salg af momsfrie varer. Du kan dog godt have nogle varer eller ydelser, der er momspligtige og samtidig nogle, der ikke er momspligtige. Det er derfor en god idé at gennemgå dine aktiviteter med Vistas Revisor inden din første moms-/lønsum-indberetning.

Beregning af lønsumsafgift

Lønsumsafgiften beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens eventuelle overskud. Der er imidlertid forskel på den sats, der anvendes til at beregne lønsumsafgiften, afhængig af virksomhedens aktivitet og organisationsform.

Virksomheder, der ikke har nogle ansatte, kan dog også være pålagt at betale lønsumsafgift. I så fald vil lønsumsafgiften blive udregnet på baggrund af det samlede overskud til indehaveren.

Følgende aktiviteter er afgiftspligtige som lønsum:

 • Sundhedspleje (fx læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter og hospitaler)
 • Undervisning
 • Sportsforeninger
 • Kulturelle organisationer (undtaget museer, biblioteker etc.)
 • Administration af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Personbefordring
 • Rejsebureauer
 • Bedemænd
 • Avissalg
 • Lotteri