Årsregnskab

Når man starter en ny virksomhed, kan det være en god idé at få hjælp af en revisor som sparringspartner for at få styr på den løbende bogføring allerede fra dag et.
At have styr på kontoplan og fordeling af omkostninger og indtægter i regnskabet er et krav ifølge regnskabslovgivningen. Dette giver besparelse i tid og penge, samtidig som man direkte har overblik over resultatet fra måned til måned.
I mange tilfælde vælger hovedparten af virksomhederne at lade en revisor opstille årsregnskab, lave selvangivelse, samt ordne øvrige skatteforhold som skal til for at få styr på tingene.

Årsrapport

Efter årsregnskabslovens regler, er alle anpartsselskaber og aktieselskaber forpligtet til at aflægge årsrapport, som indberettes til Erhvervsstyrelsen. For en del af disse selskaber er der revisionspligt, beroende på hvis de kommer over visse grænser i form af balancesum, nettoomsætning samt antal gennemsnitligt heltidsbeskæftigede.
Enkeltmandsvirksomheder sender kun regnskabsoplysninger via selvangivelsen, og skal kun sende årsregnskabet til SKAT hvis det anmodes herom.
Selskaber skal sende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen via virk.dk regnskab 2.0 eller som XBRL fil, og det skal gøres indenfor 5 måneder efter regnskabsafslutning.

Dertil er der heller ikke revisionspligt for personligt ejet firmaer.

Bilag

Bilag skal gemmes i 5 år. Som virksomhedsejer er det dit ansvar at overholde bogføring og regnskabsregler.

Regnskabsklasser

Reglerne for hvordan man udarbejder en årsrapport efter årsregnskabsloven, er baseret på en så kaldt ”byggeklodsmodel” hvor virksomhederne er opdelt i regnskabsklasserne A, B, C eller D, alt efter deres størrelse.
Vistas Revisor arbejder hovedsagligt med klasse A og B-virksomheder. Ifølge den ny Årsregnskabslov gældende fra 1. januar 2016, gælder følgende grænser for virksomheder med indkomstår som starter 01.01.2016 eller senere:

 • A – helt små virksomheder
  (1) Balancesum: 0 – 7 mio. kr.
  (2) Nettoomsætning: 0 – 14 mio. kr.
  (3) Antal ansatte: 0 – 10 ansatte
 • B – små virksomheder
  (1) Balancesum: 0 – 44 mio. kr.
  (2) Nettoomsætning: 0 – 89 mio. kr.
  (3) Antal ansatte: 0 – 50 ansatte
 • B – mikrovirksomheder (ny klasse under regnskabsklasse B)
  (1) Balancesum: 0 – 2,7 mio. kr.
  (2) Nettoomsætning: 0 – 5,4 mio. kr.
  (3) Antal heltidsbeskæftigede i gennemsnit: 0 – 10 personer

Ifølge visse kriterier, findes der en del overgangsregler at tage hensyn til. For eksempel for virksomheder som har finansielle indtægter eller indtægter fra investeringsvirksomhed, som svarer til mindst nettoomsætning, skal disse indtægter lægges til nettoomsætningen for at få den totale nettoomsætning som er afgørende for hvilken regnskabsklasse man skal tilhøre.
Videre er den ny virksomhedstype under regnskabsklasse B – mikrovirksomheder – mindre virksomheder under regnskabsklasse B, kendetegnet af at man kan fravælge en del notekrav, samt at man for eksempel ikke må eje kapitalandele i dattervirksomheder eller drive investeringsvirksomhed.