Årsrapport for selskaber med fravalgt revision

Årsrapport uden revision

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Fravalg af revision kan kun ske ved stiftelse af virksomheden eller på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning. Som ejer skal du dog stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Vistas Revisor kan hjælpe dig med at udarbejde årsrapporten efter årsregnskabslovens regler. Og ved revisionspligt kan vi formidle kontakten til vores samarbejdspartner.

Krav til selskaber med fravalgt revision

Din virksomhed kan fravælge revision, hvis den to regnskabsår i træk ikke overskrider to af de nedenstående kriterier på balancedagen:

  • balancesum på 4 mio. kr.
  • nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Som tidligere nævnt kan virksomheder også fravælge revision allerede ved stiftelsen.